Search User Login Menu
Tools
Close
Close

PROYECTOS APFEM

SOIB: ITINERARI INTEGRAL D'INSERCIÓ PERSONES EN RISC

Des de APFEM, estem executant el projecte inclòs a la Convocatòria de Subvencions SOIB Itineraris Integrals d'Inserció. Projecte que compta amb  la participació del SOIB i el cofinançament de Fons Social Europeu.

El nostre Projecte d'Inserció Socio Laboral va dirigit a persones amb  dificultats especials d'inserció laboral.

L'objectiu és promoure la inserció laboral de persones demandants d'ocupació inscrites al SOIB, fomentant la seva autonomia, mitjançant processos de formació i d'acompanyament personalitzat i d'estructures adaptades a les seves necessitats.

Desenvolupem aspectes personals i professionals que impulsin a aconseguir i mantenir una feina amb la qual puguin desenvolupar-se com a membres actius de la comunitat.

Els serveis que oferim a través del Programa són:

• Disseny i desenvolupament d'Itineraris Personalitzats d'Inserció

• Informació sobre Plans i Programes d'Ocupació i sobre processos de selecció

• Assessorament sobre tècniques de recerca de feina

• Informació sobre com millorar la posició en el mercat de treball

• Intermediació Laboral


Desde APFEM, estamos ejecutando el proyecto incluido en la Convocatoria de Subvenciones SOIB Itinerarios Integrales de Inserción. Proyecto que cuenta con la participación del SOIB y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Nuestro Proyecto de Inserción Socio Laboral va dirigido a personas con dificultades especiales de inserción laboral.

El objetivo es promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo inscritas en el SOIB, fomentando su autonomía, mediante procesos de formación y de acompañamiento personalizado y de estructuras adaptadas a sus necesidades.

Desarrollamos aspectos personales y profesionales que impulsen a conseguir y mantener un trabajo con el que puedan desarrollarse como miembros activos de la Comunidad.

Los servicios que ofrecemos a través del Programa son:

  • Diseño y desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción
  • Información sobre Planes y Programas de Empleo y sobre procesos de selección
  • Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo
  • Información sobre como mejorar posición en el mercado de trabajo
  • Intermediación Laboral

 

x
Back To Top